II Turniej o Puchar Pałuckiego Zakątka

The event is in time

Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w drugiej edycji Turnieju o Puchar Pałuckiego Zakątka😁💪🎣.

Najważniejsze informacje:

👉Nagrody pieniężne dla najlepszej trójki turnieju
🥇1500 zł
🥈1000 zł
🥉500 zł
👉Atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów
👉Pakiety startowe dla wszystkich zawodników
👉3 tury emocjonującej rywalizacji
👉25 zawodników w każdej turze
👉Zmiana rozmieszczenia stanowisk przez co rywalizacja będzie dużo bardziej wyrównana
👉Ciepły posiłek na koniec każdej tury

Terminarz:
1 TURA – 15.05.2022r. (Niedziela)
2 TURA – 24.07.2022r. (Niedziela)
3 TURA – 09.10.2022r. (Niedziela)

Plan 1 tury (15.05.2022r.):
– 05:00 zbiórka na łowisku
– 05:10 losowanie stanowisk
– 05.20 rozejście na stanowiska
– 06:50 możliwość nęcenia
– 07:00 rozpoczęcie łowienia
– 13:00 zakończenie łowienia, ważenie ryb
– 13:30 posiłek
– 14:00 wyniki, wręczenie nagród za 1 turę

Regulamin turnieju:

1. Zawody organizowane są przez łowisko Pałucki Zakątek.
2. II Turniej o Puchar Pałuckiego Zakątka rozgrywany będzie przy użyciu technik takich jak: feeder, method feeder, pellet waggler, sinking bomb, przy użyciu jednej wędki, tzw. feedera z wymiennymi szczytówkami, które są jedynymi dozwolonymi sygnalizatorami brań.
3. Zestaw do połowu składa się z wyżej opisanego wędziska, kołowrotka, żyłki głównej, koszyka zanętowego, tzw. podajnika dedykowanego do method feedera, ciężarka lub podobnego akcesorium dedykowanego do połowów feederowych (wyboru dokonuje zawodnik i może w każdej chwili dowolnie zmieniać) oraz przyponu zakończonego jednym bezzadziorowym hakiem.
4. Stosowane przez zawodników zanęty oraz przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb oraz ekosystemu. Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Stosowane przynęty mogą być pochodzenia naturalnego oraz sztuczne (np. gumowa kukurydza). Zabrania się stosowania jako przynęty żywych oraz całych, martwych ryb oraz filetów ryb.
5. Zawodnicy mają możliwość wyboru techniki połowu oraz jej zmiany podczas wędkowania. Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie czasu łowienia.
6. II Turniej o puchar Pałuckiego Zakątka składa się z 3 tur. W każdej turze udział bierze 25 zawodników. Zawodnik, który po trzech turach zgromadzi najwięcej punktów wygrywa turniej. Każdy zawodnik może na bieżąco sprawdzać wyniki na fanpag-u łowiska (Pałucki Zakątek-łowisko).
7. Nad zawodami czuwać będzie dwóch sędziów. Turę wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb
8. Losowanie odbywa się w następującej kolejności: losowanie imienia i nazwiska, następnie losowanie numeru stanowiska.
9. Losowanie jako procedurę przeprowadza sędzia główny, natomiast poszczególne czynności jak np. losowanie numerka wykonuje osobiście zawodnik. Sędzia główny podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach spornych. Decyzja sędziego głównego jest niepodważalna i ostateczna.
10. Wszystkie protesty zgłaszane są podczas zawodów, niezwłocznie po nieprzepisowym zdarzeniu.
11. Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane.
12. Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i ustawiają stanowisko wraz ze sprzętem w obrębie około 1 m od numeru startowego.
13. Wędkujemy tylko w linii prostej od wyznaczonego stanowiska.
14. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, nie może jednak bezpośrednio ingerować w łowienie.
15. Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach, wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Stanowisko podczas trwania tury wolno opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach, jak np. potrzeba fizjologiczna. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik ma obowiązek wyjąć zestaw z wody i zabezpieczyć wędkę.
16. Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska.
17. W momencie, gdy ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik w którego zestaw wpłynęła ryba holowana przez innego zawodnika, ma prawo zgłosić protest. Jeżeli powyższa sytuacja faktycznie wpłynęła na jego wędkowanie, bądź wynik w zawodach, sędzia główny po rozpatrzeniu sytuacji ma prawo nie zaliczyć ryby.
18. Zawodnik ma obowiązek używania siatki min. 3 m do przytrzymywania złowionych ryb.
19. Wszystkie jesiotry oraz inne ryby przekraczające wagę 3 kg będą ważone i wypuszczane na bieżąco. Po złowieniu takiej ryby należy o niej zawiadomić dzwoniąc pod numer 575-657-733 po czym sędzia przyjdzie zważyć złowioną rybę. O wykonanie telefonu można poprosić również zawodnika z sąsiedniego stanowiska.
20. Zakazuje się korzystania przy nęceniu z tzw. spombów, rakiet, łyżek zanętowych, łódek zanętowych, łodzi podwodnych, dronów etc.
21. Zawodnicy nęcą za pomocą ręki, procy, koszyka feeder/podajnika method feeder.
22. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem, jak i podczas wędkowania. Zakaz używania markerów oraz innych urządzeń do oznaczania punktów na wodzie przed oraz podczas zawodów
23. Do wędkowania dopuszcza się jedynie żyłkę. Nie zezwala się na stosowanie jako linki głównej plecionki.
24. Każdy łowiący odpowiada i dba o stan złowionych ryb.
25. Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi, w razie potrzeby zawodnik stosuje matę karpiową. Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą na stanowisku matę karpiową, podbierak oraz przyrząd do wyhaczania.
26. Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po wyhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym umieszczeniu jej w siatce lub po wykonaniu czynności przedstawionych w punkcie 19 regulaminu.
27. W przypadku zacięcia ryby przed końcem zawodów będzie ona zaliczona, jeśli zostanie podebrana przed upływem 15 min od sygnału.
28. Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów, właściciela łowiska lub sponsorów w celach promocji łowiska.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Uczestników oraz zdarzenia losowe.
30. Każdy Uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub zniszczenia sprzętu.
31. Zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.
32. Zabrania się wchodzenia do wody podczas trwania całej imprezy.
33. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów zawodów oraz łowiska.
34. Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów lub usunięciem z łowiska.
35. Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom.
36. Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, w szczególności burza, gwałtowny wiatr, gradobicie.
37. Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wszystkie nieprawidłowości, które zauważył lub się o nich dowiedział. W sytuacji zatajenia takiego faktu w wyniku działania w złej woli, Organizator ma prawo nawet wykluczyć Uczestnika, który o fakcie celowo nie poinformował.
38. Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach.
39. Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed, jak i w trakcie zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
40. W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest nie podważalna i ostateczna.
41. W razie zmiany daty, regulaminu lub innych – Organizator poinformuje o zmianach Uczestników, którzy już wpłacili wpisowe.

Punktacja:
Organizator prowadzi punktację generalną, która jest sumą punktów z poszczególnych tur.
Punktacja w turach liczona jest następująco:
– 1 miejsce 50 punktów
– 2 miejsce 48 punktów
– 3 miejsce 46 punktów
– 4 miejsce 44 punkty


– 25 miejsce 2 punkty

Osoby z zerową wagą otrzymują 2 punkty.

Turniej wygrywa osoba z największą liczbą punktów po trzech turach, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje wyższa łączna waga złowionych ryb.
Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z trzech tur, które zostają zsumowane.

Uczestnicy tury pierwszej mają prawo pierwszeństwa rezerwacji miejsc do tury drugiej
Uczestnicy tury drugiej mają prawo pierwszeństwa rezerwacji miejsc do tury trzeciej.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 575-657-733.

Sponsorzy II Turnieju o Puchar Pałuckiego Zakątka będą przedstawiani w serwisie Facebook za pośrednictwem fanpage Pałucki Zakątek-łowisko na bieżąco od początku zapisów, aż do zawodów.

Zostaw komentarz

Szczegóły imprezy

15 maja 2022 00:00
9 października 2022 23:30
150 PLN
Ułańska 9, 89-200 Kołaczkowo

Organizator

Szymon Urbanowski
575657733
Zapisy do pierwszej tury ruszą 20 marca o godzinie 17, natomiast zakończą się 10 kwietnia. Zapisy będą przyjmowane drogą mejlową na adres: 👉paluckizakatek-lowisko@wp.pl W treści e-mail należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu zawodnika! W odpowiedzi na e-mail każdy zapisany otrzyma wiadomość zawierającą numer konta na które należy wpłacić wpisowe (150 zł) w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości. Przelew będzie potwierdzeniem wzięcia udziału w zawodach.