Wiosenny Mistrz Method Feeder

Te zawody zostały zakończone.

WIOSENNY MISTRZ METHOD FEEDER


NAGRODY⬇️
1 miejsce – 1200💵+🏆+nagrody
2 miejsce – 600💵 +🏆+nagrody
3 miejsce – 400💵+🏆+nagrody
4 miejsce — 300💵+🏆+nagrody
➡️5…24 miejaca — nagrody
Podane nagrody💵 przy pełnej obsadzie zawodników.
Harmonogram zawodów⬇️
06:50– Zbiórka zawodników
07:00– Sprawy organizacyjne, losowanie stanowisk
8.50-9.00 NĘCENIE
09:00 – I sygnał – rozpoczęcie wędkowania
14:55 – II sygnał – 5 minut do końca wędkowania
15:00 – III sygnał – koniec wędkowania
15:00 – 16:00 Ważenie
16:30 – Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

§ REGULAMIN ZAWODÓW ⬇️

1. Zawody rozgrywane będą w technice feederowej przy użyciu jednej wędki gdzie jedynym sygnalizatorem będzie szczytówka.
Dopuszczone metody łowienia: method feeder, bomb feeder.
2. Zakaz używania sygnalizatorów elektronicznych.
3. Zawody rozegrane będą w jednej turze sześciogodzinnej w 4 sektorach 6 osobowych.
4. Do wagi zaliczamy wszystkie gatunki ryb.
Do przechowywania ryb wymagana jest siatka o długości 3m.
5. Nęcenie podczas zawodów może odbywać się tylko przy pomocy ręki kule zanętowe max 35mm średnicy, procy, podajnika methods lub koszyka feederowego max 5/7.
6. Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy stanowiskami (np w celu nęcenia miejsca oddalonego od stanowiska) oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników podczas wędkowania.
7. Przejście na sąsiednie stanowisko może nastąpić tylko i wyłącznie w celu rozplątania zestawów.
8. Zawodnik sam podbiera i odhacza złowione ryby. Zawodnik sam znajduje się na swoim stanowisku.
9. Podczas holowania oraz podbierania ryb zawodnik musi znajdować się w obrębie własnego stanowiska, prosimy o przestrzeganie zasad fair play przy holu ryb wpływających w sąsiednie stanowiska.
10. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po odłożeniu wcześniej złowionej i odhaczonej ryby do siatki.
11. Zawodnicy ustawiają stanowiska na wprost wylosowanych numerów.
12. Łowienie ryb musi odbywać się na wprost swojego stanowiska.
13. Obowiązuje zakaz używania haków z zadziorami oraz bezwzględny zakaz używania plecionki.
14. Obowiązuje zakaz kładzenia ryb na ziemi. Odhaczamy z podbieraka lub na macie.
15. Aby ryba zacięta przed końcem zawodów została wliczona do wagi musi być wyholowana nie później niż 15 minut po ostatnim sygnale.
16. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu, oraz zgodę na przetwarzanie danych w celu prezentacji w mediach społecznościowych.
17. Zawodnik przystępujący do zawodów nie może wykazywać objawów chorobowych oraz jest świadomy sytuacji panującej w Polsce związanej z zagrożeniem wirusem Covid19, tym samym przystępuje do zawodów na własną odpowiedzialność.
18. Organizator ma prawo wyprosić i zdyskwalifikować osoby naruszające regulamin zawodów.
19. Ryby 7kg+ będą ważone odrazu.
20. Maksymalna odległość łowienia 50m od linii brzegowej!
LOSOWANIE:
1.Wszystkie stanowiska rozmieszczone będą obok siebie przy zachowaniu tych samych odległości między zawodnikami (o ile pozwoli na to ukształtowanie terenu łowiska).
2. Liczba stanowisk zależeć będzie od liczby zawodników na danych zawodach, które zostaną podzielone na sektory;
3. W pierwszym losowaniu zostanie wybrany numer zawodnika od którego zaczyna się losowanie.
4. Po ustaleniu kolejności zawodnicy zostaną wyczytani z listy i przystąpią do losowania swoich stanowisk.
5. Wylosowany numer zostaje przypisany zawodnikowi, zabrania się ponownego losowania i zamiany stanowiskami między zawodnikami.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA :
1. Zawody zostaną rozegrane w 4 sektorach.
2. Wielkość sektorów będzie zależała od ilości zawodników.
3. Jeśli liczba startujących osób będzie nieparzysta, wtedy pojedyncze sektory zostaną zmodyfikowane adekwatnie do liczby zawodników.
4. Miejsca w sektorze są bezpośrednio zależne od łącznej wagi ryb złowionych przez poszczególnych zawodników;
5. Zawodnik otrzyma równowartość punktową zajętego miejsca w sektorze zawodów – punktacja ujemna (1 miejsce w sektorze – 1 pkt, 6miejsce – 6 pkt);
6. Zwycięzcą zawodów będzie zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów.
7. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników tej samej ilości punktów, kolejnym kryterium decydującym o zajętym miejscu, będzie łączna waga złowionych ryb w zawodach.
8. W przypadku złowionej tej samej wagi przez kilka osób w sektorze następuje podział ewentualnej nagrody.
NAGRODY:
1. Pierwsze 4 miejsca zawodów jedynki sektorowe otrzyma „kopertę”.

1 Comment

  • Jak zgłosić uczestnictwo?

Zostaw komentarz

Szczegóły imprezy

19 marca 2022 00:00
19 marca 2022 23:30
170 PLN
Zezuj 3, 11-034 Zezuj

Organizator

Mateusz Kujawski
parow999@wp.pl
693338921

Sponsor